Hướng dẫn sử dụng mái thưa nhanh và đẹp

Để hỗ trợ chị em làm đẹp với nhiều kiểu tóc, Lycent chia sẻ cách sử dụng mái thưa nhanh, đẹp và tự nhiên nhất.